Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/216/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) Text s významom pre EHP

OJ C 216, 22.7.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 216/32


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 216/12

1.

Komisii bolo 14. júla 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Ashland Inc („Ashland“, Spojené štáty americké) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií kontrolu nad celým podnikom International Specialty Products Inc („ISP“, Spojené štáty americké).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Ashland: výroba a dodávanie kompozitných polymérov, lepidiel, zariadení na úpravu procesnej a úžitkovej vody, celulózových éterov, mazív a chemických látok pre automobilový priemysel, a,

ISP: výroba a dodávanie špecializovaných chemických látok pre spotrebiteľské a priemyselné trhy vrátane výrobkov osobnej hygieny, farmaceutických a výživových výrobkov, nápojov, výrobkov v oblasti starostlivosti o domácnosť, náterov a lepidiel, energetických a poľnohospodárskych výrobkov, plastov a pneumatík.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


Top