EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/03

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) Text s významom pre EHP

OJ C 321, 29.12.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/3


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 321/03)

1.

Komisii bolo dňa 19. decembra 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik MAN Ferrostaal AG („Ferrostaal“, Nemecko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Eurotecnica Melamine S.A. („Eurotecnica“, Luxembursko), ktorý patrí do Eurotecnica Group SA kúpou akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Ferrostaal: skupina činná vo všetkých inžinierskych oblastiach, vrátane chemického inžinierstva;

Eurotecnica: inžinierske služby a činnosti týkajúce sa udeľovania výrobných technologických licencií pre oblasť chemického priemyslu, vrátane technológií na výrobu melamínu.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top