EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024CN0136

vec C-136/24 P: Odvolanie podané 19. februára 2024: Alaa Hamoudi proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. decembra 2023 vo veci T-136/22, Hamoudi/Frontex

Ú. v. EÚ C, C/2024/2735, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2735/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2735/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/2735

29.4.2024

Odvolanie podané 19. februára 2024: Alaa Hamoudi proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. decembra 2023 vo veci T-136/22, Hamoudi/Frontex

(vec C-136/24 P)

(C/2024/2735)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Alaa Hamoudi (v zastúpení: F. Gatta, avvocato)

Ďalší účastník konania: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

rozhodol s konečnou platnosťou vo veci samej, ak Súdny dvor dospeje k záveru, že má na základe skutočností uvedených v spise dostatok informácií,

subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu na účely úplného preskúmania skutkových okolností,

uložil agentúre Frontex povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré odvolateľ vynaložil v konaní na prvom a druhom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V prvej časti jediného odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a právnej kvalifikácie skutkových okolností, keď v bode 57 napadnutého uznesenia konštatoval, že dôkazy, ktoré predložil a ktoré sa už nachádzajú v spise, „nemôžu z hľadiska požadovaného právneho štandardu dostatočne preukázať udalosti týkajúce sa údajného incidentu z 28. a 29. apríla 2020 “. V rámci prvej časti jediného odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že vyššie uvedené nesprávne posúdenia pri právnej kvalifikácii dôkazov predložených odvolateľom, ktoré sa už nachádzajú v spise, spôsobujú právnu nesprávnosť konštatovania Všeobecného súdu uvedeného v bode 61 napadnutého uznesenia, podľa ktorého odvolateľ „nepreukázal existenciu skutočnej škody, ktorú uvádza, a teda ani podmienku týkajúcu sa existencie skutočnej škody“, ako aj jeho záver v bode 62 napadnutého uznesenia, podľa ktorého „žaloba musí byť zamietnutá ako zjavne bez právneho základu“.

V rámci druhej časti jediného odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že konštatovania Všeobecného súdu uvedené v bodoch 61 a 62 napadnutého uznesenia predstavujú nesprávne právne posúdenie a sú tiež poznačené nesprávnymi posúdeniami, ktorých sa dopustil Všeobecný súd pri právnej kvalifikácii dôkazov a informácií, o ktoré odvolateľ žiadal a ktoré sa nenachádzajú v spise. Všeobecný súd sa tým, že nepovažoval tieto dôkazy za relevantné a nevyhnutné na to, aby vykonal úplné preskúmanie skutkových okolností týkajúcich sa podmienky existencie skutočnej škody, dopustil nesprávneho právneho posúdenia skutkového stavu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2735/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top