EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TA0080

Vec T-80/23: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2024 – Beauty Biosciences/EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie BEAUTYBIO – Absolútny dôvod neplatnosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

Ú. v. EÚ C, C/2024/2304, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2304/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2304/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/2304

2.4.2024

Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2024 – Beauty Biosciences/EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO)

(Vec T-80/23) (1)

(„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie BEAUTYBIO - Absolútny dôvod neplatnosti - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

(C/2024/2304)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, Spojené štáty) (v zastúpení: D. Mărginean, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Eberl, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Société de Recherche Cosmétique SARL (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: P. Wilhelm, advokát)

Predmet veci

Žalobkyňa sa svojou žalobou podanou podľa článku 263 ZFEÚ domáha zrušenia a zmeny rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 20. decembra 2022 (vec R 1038/2022-4)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Beauty Biosciences LLC znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Société de Recherche Cosmétique SARL v konaní pred Všeobecným súdom.

3.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)   Ú. v. EÚ C 127, 11.4.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2304/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top