EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0563

Vec T-563/22: Žaloba podaná 2. septembra 2022 – VP/Cedefop

OJ C 424, 7.11.2022, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 424/42


Žaloba podaná 2. septembra 2022 – VP/Cedefop

(Vec T-563/22)

(2022/C 424/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: VP (v zastúpení: L. Levi, advokátka)

Žalovaný: Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovaného zo 17. decembra 2021 o nevykonaní častí 1 a 2 výroku rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. decembra 2020 vo veci T-187/18, VP/Cedefop,

zrušil súvisiace rozhodnutie o nepredĺžení pracovnej zmluvy žalobkyne na neurčitý čas s účinnosťou od 16. novembra 2017,

zrušil rozhodnutie žalovaného zo 17. júna 2022, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne z 3. marca 2022 proti rozhodnutiu zo 17. decembra 2021,

uložil povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu, ktorú utrpela žalobkyňa, vyčíslenú ex aequo et bono na stotisíc eur,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že rozhodnutie žalovaného nevykonať body 1 a 2 výroku rozsudku zo 16. decembra 2020 vo veci T-187/18, VP/Cedefop a teda neobnoviť pracovnú zmluvu žalobkyne porušuje povinnosť vyhovieť rozsudku vo veci T-187/18 zo 16. decembra 2020 vyplývajúcu z článku 266 ZFEÚ a obsahuje zjavne nesprávne posúdenie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že žalovaný nesplnil svoju povinnosť starostlivosti.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že žalovaný porušil zásadu rovnosti zaobchádzania a ochrany legitímneho očakávania.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že žalovaný zneužil svoju právomoc.


Top