EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0505

Vec C-505/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 25. júla 2022 – Deco Proteste – Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

Ú. v. EÚ C 424, 7.11.2022, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 424/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 25. júla 2022 – Deco Proteste – Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-505/22)

(2022/C 424/32)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Deco Proteste – Editores Lda

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

1.

Za okolností, za ktorých sa pri predplatení periodických publikácií novým predplatiteľom poskytne darček (gadget), má sa na účely článku 16 smernice o DPH (1) toto poskytnutie považovať za:

a)

bezodplatné dodanie, ktoré je odlišné od transakcie spočívajúcej v predplatení periodických publikácií,

alebo

b)

súčasť jedinej transakcie uskutočnenej za protihodnotu,

alebo dokonca

c)

súčasť obchodného balíka, ktorý sa skladá z hlavnej transakcie (predplatenie časopisu) a vedľajšej transakcie (poskytnutie darčeka), pričom táto druhá transakcia sa považuje za dodanie uskutočnené za protihodnotu, ktoré je podmienené predplatením časopisu?

2.

Ak sa na prvú otázku odpovie v tom zmysle, že ide o bezodplatné dodanie, je stanovenie ročnej hranice celkovej hodnoty darčekov, ktorá zodpovedá pomeru 5 ‰ obratu zdaniteľnej osoby v predchádzajúcom roku (okrem hranice týkajúcej sa jednotkovej hodnoty), v súlade s pojmom „použitie tovaru… ako… dary nízkej hodnoty“, ktorý je spomenutý v článku 16 druhom odseku smernice o DPH?

3.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa konštatovať, že uvedený pomer vo výške 5 ‰ obratu zdaniteľnej osoby v predchádzajúcom roku je taký nízky, že zbavuje článok 16 druhý odsek smernice o DPH potrebného účinku?

4.

Porušuje uvedená hranica vo výške 5 ‰ obratu zdaniteľnej osoby v predchádzajúcom roku, a to aj s prihliadnutím na ciele, na ktoré bola stanovená, zásady neutrality, rovnakého zaobchádzania alebo zákazu diskriminácie a proporcionality?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


Top