EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0132

Vec T-132/21: Žaloba podaná 3. marca 2021 – Telefónica Germany/EUIPO (LOOP)

Ú. v. EÚ C 148, 26.4.2021, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/26


Žaloba podaná 3. marca 2021 – Telefónica Germany/EUIPO (LOOP)

(Vec T-132/21)

(2021/C 148/36)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: A. Fottner a M. Müller, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie LOOP – prihláška č. 18 008 477

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 17. decembra 2020 vo veci R 644/2020-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamieta prihlášku ochrannej známky Európskej únie č. 18 008 477,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vzniknuté v konaní pred Všeobecným súdom, ako aj trovy konania súvisiace s preskúmaním a konaním pred odvolacím senátom.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 94 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 a článku 41 ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), ako aj článku 41 ods. 1 Charty v spojení s článkom 20 a článkom 21 ods. 1 Charty.


Top