EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TA0055

Vec T-55/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. decembra 2023 – Stadtwerke Leipzig/Komisia („Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Nemecké trhy s elektrickou energiou a plynom – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Povinnosť odôvodnenia – Pojem ‚jediná koncentrácia‘ – Právo na účinnú súdnu ochranu – Právo byť vypočutý – Vymedzenie trhu – Obdobie analýzy – Posúdenie účinkov operácie na hospodársku súťaž – Zjavne nesprávne posúdenia – Záväzky – Povinnosť starostlivosti“)

Ú. v. EÚ C, C/2024/1680, 4.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1680/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1680/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/1680

4.3.2024

Rozsudok Všeobecného súdu z 20. decembra 2023 – Stadtwerke Leipzig/Komisia

(Vec T-55/21) (1)

(„Hospodárska súťaž - Koncentrácie - Nemecké trhy s elektrickou energiou a plynom - Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom - Povinnosť odôvodnenia - Pojem ‚jediná koncentrácia‘ - Právo na účinnú súdnu ochranu - Právo byť vypočutý - Vymedzenie trhu - Obdobie analýzy - Posúdenie účinkov operácie na hospodársku súťaž - Zjavne nesprávne posúdenia - Záväzky - Povinnosť starostlivosti“)

(C/2024/1680)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stadtwerke Leipzig GmbH (Leipzig, Nemecko) (v zastúpení: I. Zenke a T. Heymann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Meessen a J. Szczodrowski, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci T. Funke a A. Dlouhy, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: E.ON SE (Essen, Nemecko) (v zastúpení: C. Grave, C. Barth a D.-J. dos Santos Goncalves, advokáti), RWE AG (Essen) (v zastúpení: U. Scholz, J. Ziebarth a J. Siegmund, advokáti)

Predmet veci

Žalobou podanou na základe článku 263 ZFEÚ sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie C(2019) 6530 final zo 17. septembra 2019, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s fungovaním Dohody o EHP (vec M.8870 – E.ON/Innogy)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Stadtwerke Leipzig GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii, spoločnosti E.ON SE a spoločnosti RWE AG.


(1)   Ú. v. EÚ C 138, 19.4.2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1680/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top