EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0167

Vec C-167/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 15. marca 2021 – PJ/Deutsche Lufthansa AG

OJ C 391, 27.9.2021, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 15. marca 2021 – PJ/Deutsche Lufthansa AG

(Vec C-167/21)

(2021/C 391/06)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: PJ

Žalovaný: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciálna otázka

Považuje sa štrajk vlastných zamestnancov leteckého dopravcu, ktorý sa začal na podnet odborovej organizácie, za mimoriadnu okolnosť v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004? (1)

Predseda Súdneho dvora uznesením z 18. júna 2021 nariadil výmaz veci z registra Súdneho dvora.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).


Top