EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0457

Vec C-457/21 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. decembra 2023 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo, Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl, Írsko (Odvolanie – Štátna pomoc – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Záväzné daňové stanovisko prijaté členským štátom – Pomoc vyhlásená za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem „výhoda“ – Určenie referenčného rámca – „Bežné“ zdanenie podľa vnútroštátneho práva – Princíp nezávislého vzťahu – Preskúmanie Súdneho dvora týkajúce sa výkladu a uplatnenia vnútroštátneho práva Všeobecným súdom)

Ú. v. EÚ C, C/2024/1066, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1066/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1066/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/1066

5.2.2024

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. decembra 2023 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo, Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl, Írsko

(Vec C-457/21 P) (1)

(Odvolanie - Štátna pomoc - Článok 107 ods. 1 ZFEÚ - Záväzné daňové stanovisko prijaté členským štátom - Pomoc vyhlásená za nezlučiteľnú s vnútorným trhom - Pojem „výhoda“ - Určenie referenčného rámca - „Bežné“ zdanenie podľa vnútroštátneho práva - Princíp nezávislého vzťahu - Preskúmanie Súdneho dvora týkajúce sa výkladu a uplatnenia vnútroštátneho práva Všeobecným súdom)

(C/2024/1066)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: F. Tomat a P.-J. Loewenthal, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: pôvodne A. Germeaux a T. Uri, neskôr A. Germeaux a T. Schell, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Bracker, A. Steichen a D. Waelbroeck, avocats), Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl (v zastúpení: D. Paemen, M. Petite a A. Tombiński, avocats), Írsko (v zastúpení: A. Joyce, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. Baker, KC, C. Donnelly, SC, B. Doherty, BL, D. Fennelly, BL, a P. Gallagher, SC)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Luxemburskému veľkovojvodstvu, ako aj spoločnostiam Amazon.com, Inc. a Amazon EU Sàrl.

3.

Írsko znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)   Ú. v. EÚ C 452, 8.11.2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1066/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top