EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TA0372

Vec T-372/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie JUVEDERM – Riadne používanie ochrannej známky – Používanie pre výrobky, pre ktoré je ochranná známka zapísaná – Používanie so súhlasom majiteľa – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

OJ C 481, 29.11.2021, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 481/24


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM)

(Vec T-372/20) (1)

(„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásení neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie JUVEDERM - Riadne používanie ochrannej známky - Používanie pre výrobky, pre ktoré je ochranná známka zapísaná - Používanie so súhlasom majiteľa - Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

(2021/C 481/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dermavita Company S.a.r.l. (Bejrút, Libanon) (v zastúpení: D. Todorov, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo a V. J. Ruzek, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francúzsko) (v zastúpení: J. Day, solicitor, a T. de Haan, avocat)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. apríla 2020 (vec R 877/2019-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Dermavita Company a Allergan Holdings France

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Dermavita Company S.a.r.l. je povinná nahradiť trovy tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2020.


Top