EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0534

Vec C-534/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 21. októbra 2020 – Leistritz AG/LH

OJ C 28, 25.1.2021, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 21. októbra 2020 – Leistritz AG/LH

(Vec C-534/20)

(2021/C 28/34)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná, žalobkyňa v konaní o vzájomnej žalobe, odvolateľka a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Leistritz AG

Žalobkyňa, žalovaná v konaní o vzájomnej žalobe, odporkyňa v odvolacom konaní a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: LH

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 38 ods. 3 druhá veta nariadenia (EÚ) 2016/679 (1) (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, v tomto prípade § 38 ods. 1 a 2 v spojení s § 6 ods. 4 druhou vetou Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), ktoré riadne skončenie pracovného pomeru zodpovednej osoby výpoveďou zo strany prevádzkovateľa, ktorý je zároveň jej zamestnávateľom, považuje za neprípustné, bez ohľadu na to, či k skončeniu pracovného pomeru došlo v súvislosti s plnením pracovných úloh zodpovednej osoby?

V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

2.

Bráni článok 38 ods. 3 druhá veta Všeobecného nariadenia o ochrane údajov uvedenému ustanoveniu vnútroštátneho práva aj vtedy, ak určenie zodpovednej osoby nie je povinné podľa článku 37 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ale len podľa právneho poriadku členského štátu?

V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

3.

Vychádza článok 38 ods. 3 druhá veta Všeobecného nariadenia o ochrane údajov z dostatočného právneho základu, najmä pokiaľ zahŕňa zodpovednú osobu, ktorá sa nachádza v pracovnom pomere s prevádzkovateľom?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).


Top