EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0462

Vec C-462/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 25. septembra 2020 – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) a i./Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ú. v. EÚ C 433, 14.12.2020, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 433/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 25. septembra 2020 – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) a i./Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Vec C-462/20)

(2020/C 433/36)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti

Žalovaní: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni článok 11 ods. 1 písm. d) alebo f) smernice 2003/109/ES (1) vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava v prejednávanej veci, podľa ktorej vláda členského štátu vydáva doklad oprávňujúci na zľavu pri dodaní tovaru alebo služieb verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré uzatvorili dohodu s vládou predmetného členského štátu, iba štátnym príslušníkom tohto členského štátu a iných členských štátov Európskej únie, pričom vylučuje štátnych príslušníkov tretích krajín s dlhodobým pobytom?

2.

Bráni článok 12 ods. 1 písm. e) smernice 2011/98/EÚ (2), vo vzťahu k článku 1 písm. z) a k článku 3 písm. j) nariadenia 2004/883/ES (3), alebo článok 12 ods. 1 písm. g) smernice 2011/98/EÚ vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava v prejednávanej veci, podľa ktorej vláda členského štátu vydáva doklad oprávňujúci na zľavu pri dodaní tovaru alebo služieb verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré uzatvorili dohodu s vládou predmetného členského štátu, iba štátnym príslušníkom tohto členského štátu a iných členských štátov Európskej únie, pričom vylučuje štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2011/98/EÚ?

3.

Bráni článok 14 ods. 1 písm. e) smernice 2009/50/ES (4), vo vzťahu k článku 1 písm. z) a k článku 3 písm. j) nariadenia 2004/883/ES, alebo článok 14 ods. 1 písm. g) smernice 2009/50/ES vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava v prejednávanej veci, podľa ktorej vláda členského štátu vydáva doklad oprávňujúci na zľavu pri dodaní tovaru alebo služieb verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré uzatvorili dohodu s vládou predmetného členského štátu, iba štátnym príslušníkom tohto členského štátu a iných členských štátov Európskej únie, pričom vylučuje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi „modrej karty EÚ“ v súlade so smernicou 2009/50/ES?

4.

Bráni článok 29 smernice 2011/95/EÚ vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava v prejednávanej veci, podľa ktorej vláda členského štátu vydáva doklad oprávňujúci na zľavu pri dodaní tovaru alebo služieb verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré uzatvorili dohodu s vládou predmetného členského štátu, iba štátnym príslušníkom tohto členského štátu a iných členských štátov Európskej únie, pričom vylučuje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola priznaná medzinárodná ochrana?


(1)  Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006. s. 272).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 2011, s. 1).

(3)  Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).

(4)  Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 2009, s. 17).


Top