EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0262

Vec C-262/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rajonen săd Lukovit (Bulharsko) 15. júna 2020 – VB/Glavna direkcija „Požarna bezopasnost i zaštita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatrešnite raboti

OJ C 279, 24.8.2020, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 279/37


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rajonen săd Lukovit (Bulharsko) 15. júna 2020 – VB/Glavna direkcija „Požarna bezopasnost i zaštita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatrešnite raboti

(Vec C-262/20)

(2020/C 279/49)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rajonen săd Lukovit

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: VB

Žalovaná: Glavna direkcija „Požarna bezopasnost i zaštita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatrešnite raboti

Prejudiciálne otázky

1.

Vyžaduje si účinná ochrana podľa článku 12 písm. a) smernice 2003/88/ES (1), aby bola riadna dĺžka nočnej služby policajta alebo príslušníkov hasičského zboru kratšia ako stanovená normálna dĺžka dennej služby?

2.

Vyžaduje si zásada rovnosti zaobchádzania zakotvená v článkoch 20 a 31 Charty základných práv Európskej únie, aby sa riadna dĺžka nočnej práce upravená vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súvislosti s pracovníkmi v súkromnom sektore v trvaní siedmich hodín vzťahovala aj na pracovníkov verejného sektora, vrátane policajtov a príslušníkov hasičského zboru?

3.

Možno cieľ uvedený v odôvodnení 8 smernice 2003/88/ЕS, ktorý spočíva v obmedzení dĺžky nočnej práce, dosiahnuť účinne len vtedy, ak vnútroštátne právo výslovne upravuje riadnu dĺžku výkonu nočnej práce, a to vrátane nočnej práce pracovníkov vo verejnom sektore?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. ES L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).


Top