EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0024

Vec C-24/20: Žaloba podaná 17. januára 2020 – Európska komisia/Rada Európskej únie

OJ C 77, 9.3.2020, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 77/35


Žaloba podaná 17. januára 2020 – Európska komisia/Rada Európskej únie

(Vec C-24/20)

(2020/C 77/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, J. Norris a I. Naglis, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť článok 3 rozhodnutia Rady (EÚ) 2019/1754 (1) zo 7. októbra 2019 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach,

zrušiť článok 4 rozhodnutia 2019/1765 v rozsahu, v ktorom obsahuje odkazy na členské štáty, alebo subsidiárne, zrušil článok 4 v celom rozsahu, ak nie je možné odkazy na členské štáty oddeliť od zvyšku článku,

rozhodnúť, že do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady Európskej únie, ku ktorému dôjde v rozumnej dobe neprekračujúcej šesť mesiacov od vydania rozsudku, zostávajú v platnosti účinky častí rozhodnutia 2019/1754, ktoré boli zrušené, a to najmä akékoľvek využitie povolenia udeleného podľa článku 3, ktoré členské štáty, ktoré sú momentálne zmluvnými stranami Lisabonskej dohody z roku 1958, uplatnili pred vydaním rozsudku,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý žalobný dôvod: porušenie článku 218 ods. 6 a článku 293 ods. 1 ZFEÚ, zásady prenesenia právomocí zakotvenej v článku 13 ods. 2 ZEÚ a zásady inštitucionálnej rovnováhy a právomoci iniciatívy Komisie, ku ktorému došlo tým, že napadnuté rozhodnutie bolo prijaté bez návrhu Komisie.

Druhý žalobný dôvod: subsidiárne, porušenie článku 2 ods. 1 a článku 207 ZFEÚ a povinnosti odôvodnenia, keďže Rada prekročila svoje právomoci, keď udelila povolenie, ktoré je všeobecné a trvalé a nie je riadne odôvodnené.


(1)  Ú. v. EÚ, L 271, 2019, s. 12.


Top