EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0487

Vec C-487/20: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 10. februára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Philips Orăştie S.R.L./Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 179 a 183 – Právo na odpočítanie DPH – Pravidlá – Započítanie alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH – Dodatočné platobné povinnosti – Zásada daňovej neutrality – Zásady ekvivalencie a efektivity)

OJ C 148, 4.4.2022, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 148, 4.4.2022, p. 3–4 (GA)

4.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/4


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 10. februára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Philips Orăştie S.R.L./Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Vec C-487/20) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Harmonizácia daňových právnych predpisov - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Články 179 a 183 - Právo na odpočítanie DPH - Pravidlá - Započítanie alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH - Dodatočné platobné povinnosti - Zásada daňovej neutrality - Zásady ekvivalencie a efektivity)

(2022/C 148/05)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Philips Orăştie S.R.L.

Žalovaný: Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Výrok rozsudku

Článok 179 prvý odsek a článok 183 prvý odsek smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ako aj zásada ekvivalencie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave stanovujúcej procesné pravidlá, ktoré sa týkajú žalôb o vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) založených na porušení spoločného systému DPH a ktoré sú menej priaznivé než procesné pravidlá uplatniteľné na podobné žaloby, ktoré sú založené na porušení vnútroštátneho práva týkajúceho sa iných daní a poplatkov než DPH.


(1)  Ú. v. EÚ C 433, 14.12.2020.


Top