EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0461

Vec C-461/20: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. februára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Advania Sverige AB, Kammarkollegiet/Dustin Sverige AB (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 72 – Úprava zmlúv počas ich platnosti – Postúpenie rámcových dohôd – Nový dodávateľ, ktorý po vyhlásení konkurzu na majetok pôvodného dodávateľa prevzal práva a povinnosti vyplývajúce tomuto dodávateľovi z rámcovej dohody – Otázna nevyhnutnosť nového verejného obstarávania)

OJ C 128, 21.3.2022, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 128/2


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. februára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Advania Sverige AB, Kammarkollegiet/Dustin Sverige AB

(Vec C-461/20) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2014/24/EÚ - Článok 72 - Úprava zmlúv počas ich platnosti - Postúpenie rámcových dohôd - Nový dodávateľ, ktorý po vyhlásení konkurzu na majetok pôvodného dodávateľa prevzal práva a povinnosti vyplývajúce tomuto dodávateľovi z rámcovej dohody - Otázna nevyhnutnosť nového verejného obstarávania)

(2022/C 128/02)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Advania Sverige AB, Kammarkollegiet

Žalovaná: Dustin Sverige AB

Výrok rozsudku

Článok 72 ods. 1 písm. d) bod ii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES sa má vykladať v tom zmysle, že hospodársky subjekt, ktorý v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok pôvodného dodávateľa, vedúceho k jeho likvidácii, prevzal iba jeho práva a povinnosti vyplývajúce z rámcovej dohody uzavretej s verejným obstarávateľom, sa musí považovať za čiastočného právneho nástupcu tohto pôvodného dodávateľa v dôsledku reštrukturalizácie podniku v zmysle tohto ustanovenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 414, 30.11.2020.


Top