EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CC0177

Návrhy prednesené 10. júna 2021 – generálny advokát M. Bobek.
Spolková republika Nemecko a i. proti Európskej komisii.
Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Životné prostredie – Schvaľovanie motorových vozidiel – Nariadenie (EÚ) 2016/646 – Emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) – Stanovenie limitov emisií oxidov dusíka, ktoré nemožno prekročiť (NTE) pri skúškach emisií pri skutočnej jazde (RDE) – Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ – Prípustnosť žaloby – Entita nižšej ako štátnej úrovne, ktorá má v oblasti ochrany životného prostredia právomoci obmedziť premávku niektorých vozidiel – Podmienka, podľa ktorej musí byť žalobca priamo dotknutý.
Spojené veci C-177/19 P až C-179/19 P.

;

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:476

Predbežné znenie

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

MICHAL BOBEK

prednesené 10. júna 2021(1)

Spojené veci C177/19 P, C178/19 P a C179/19 P

Spolková republika Nemecko

proti

Ville de Paris,

Ville de Bruxelles,

Ayuntamiento de Madrid,

Európskej komisii (C177/19 P)

a

Maďarsko

proti

Ville de Paris,

Ville de Bruxelles,

Ayuntamiento de Madrid,

Európskej komisii (C178/19 P)

a

Európska komisia

proti

Ville de Paris,

Ville de Bruxelles,

Ayuntamiento de Madrid (C179/19 P)„Odvolanie – Životné prostredie – Nariadenie (EÚ) 2016/646 – Emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) – Právomoc orgánu miestnej štátnej správy príslušného pre ochranu životného prostredia obmedziť premávku určitých vozidiel – Aktívna legitimácia miestnych celkov – Priama dotknutosť – Regulačný akt, ktorý nevyžaduje prijatie vykonávacích opatrení – Vykonávacie právomoci Komisie – Stanovenie limitov emisií oxidov dusíka, ktoré nemožno prekročiť (NTE) pri skúškach emisií pri skutočnej jazde (RDE) – Použitie faktorov zhody CF pollutant – Čiastočné zrušenie – Úprava časových účinkov zrušenia“


1      Jazyk prednesu: angličtina.

Top