EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CB0756

Vec C-756/19: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 29. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira [Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 90 a 273 – Základ dane – Zníženie – Nezaplatenie – Platobná neschopnosť dlžníka s bydliskom alebo sídlom mimo štátneho územia – Rozhodnutie vydané súdom iného členského štátu osvedčujúce nevymáhateľnosť uplatnených pohľadávok – Zásady daňovej neutrality a proporcionality]

OJ C 287, 31.8.2020, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 287/24


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 29. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-756/19) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Dane - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Články 90 a 273 - Základ dane - Zníženie - Nezaplatenie - Platobná neschopnosť dlžníka s bydliskom alebo sídlom mimo štátneho územia - Rozhodnutie vydané súdom iného členského štátu osvedčujúce nevymáhateľnosť uplatnených pohľadávok - Zásady daňovej neutrality a proporcionality)

(2020/C 287/35)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ramada Storax SA

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Výrok

Články 90 a 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej právo na odpočítanie zaplatenej dane z pridanej hodnoty, spojenej s pohľadávkami považovanými za nevymáhateľné v rámci konania o platobnej neschopnosti, sa zdaniteľnej osobe neprizná, ak nevymáhateľnosť dotknutých pohľadávok bola konštatovaná súdom iného členského štátu na základe právnej úpravy účinnej v tomto poslednom uvedenom štáte.


(1)  Ú. v. EÚ C 19, 20.1.2020.


Top