EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0940

Vec C-940/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. februára 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État – Francúzsko) – Les Chirurgiens-Dentistes de France a i./Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Uznávanie odborných kvalifikácií – Smernica 2005/36/ES – Článok 4f ods. 6 – Vnútroštátna právna úprava – Pripustenie možnosti čiastočného prístupu k niektorému z povolaní, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus automatického uznávania odborných kvalifikácií)

OJ C 138, 19.4.2021, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 138/12


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. februára 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État – Francúzsko) – Les Chirurgiens-Dentistes de France a i./Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

(Vec C-940/19) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Uznávanie odborných kvalifikácií - Smernica 2005/36/ES - Článok 4f ods. 6 - Vnútroštátna právna úprava - Pripustenie možnosti čiastočného prístupu k niektorému z povolaní, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus automatického uznávania odborných kvalifikácií)

(2021/C 138/14)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Les chirurgiens-dentistes de France, pôvodne confédération nationale des syndicats dentaires,, Confédération des syndicats médicaux français, Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des biologistes, Syndicat des laboratoires de biologie clinique, Syndicat des médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Conseil national de l’ordre des infirmiers

Žalovaní: Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

Výrok rozsudku

Článok 4f ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave, ktorá pripúšťa možnosť čiastočného prístupu k niektorému z povolaní, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus automatického uznávania odborných kvalifikácií upravený ustanoveniami hlavy III kapitoly III tejto zmenenej smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 77, 9.3.2020.


Top