EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0458

Vec C-458/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2021 – ClientEarth/Európska komisia, Európska chemická agentúra (Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2016) 3549 final – Autorizácia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) – Nariadenie (ES) č. 1907/2006 – Články 60 a 62 – Nariadenie (ES) č. 1367/2006 – Žiadosť o vnútorné preskúmanie – Rozhodnutie Komisie C(2016) 8454 final – Zamietnutie žiadosti)

OJ C 481, 29.11.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 481/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2021 – ClientEarth/Európska komisia, Európska chemická agentúra

(Vec C-458/19 P) (1)

(Odvolanie - Žaloba o neplatnosť - Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2016) 3549 final - Autorizácia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) - Nariadenie (ES) č. 1907/2006 - Články 60 a 62 - Nariadenie (ES) č. 1367/2006 - Žiadosť o vnútorné preskúmanie - Rozhodnutie Komisie C(2016) 8454 final - Zamietnutie žiadosti)

(2021/C 481/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ClientEarth (v zastúpení: A. Jones, solicitor, J. Stratford, BL)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara, R. Lindenthal a K. Mifsud-Bonnici, splnomocnení zástupcovia), Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: M. Heikkilä, W. Broere a F. Becker, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

ClientEarth znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

3.

Európska chemická agentúra (ECHA) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 263, 5.8.2019.


Top