EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0392

Vec C-392/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. marca 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti – Smernica 2001/29/ES – Článok 3 ods. 1 – Pojem „verejný prenos“ – Internetová stránka tretej osoby, na ktorej je pomocou framingu vložené dielo chránené autorským právom – Dielo, ktoré je s povolením nositeľa autorského práva voľne prístupné na internetovej stránke držiteľa licencie – Ustanovenie zmluvy o využívaní práv, ktorým sa od držiteľa licencie vyžaduje, aby zaviedol účinné technické opatrenia proti framingu – Zákonnosť – Základné práva – Článok 11 a článok 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie)

OJ C 182, 10.5.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 182/5


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. marca 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Vec C-392/19) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Duševné vlastníctvo - Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti - Smernica 2001/29/ES - Článok 3 ods. 1 - Pojem „verejný prenos“ - Internetová stránka tretej osoby, na ktorej je pomocou framingu vložené dielo chránené autorským právom - Dielo, ktoré je s povolením nositeľa autorského práva voľne prístupné na internetovej stránke držiteľa licencie - Ustanovenie zmluvy o využívaní práv, ktorým sa od držiteľa licencie vyžaduje, aby zaviedol účinné technické opatrenia proti framingu - Zákonnosť - Základné práva - Článok 11 a článok 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie)

(2021/C 182/06)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VG Bild-Kunst

Žalovaná: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že k verejnému prenosu v zmysle tohto ustanovenia dochádza, keď sú pomocou techniky framingu vložené na internetovú stránku tretej osoby diela chránené autorským právom, ktoré boli voľne sprístupnené verejnosti s povolením nositeľa autorského práva na inej internetovej stránke, ak sa týmto vložením obchádzajú ochranné opatrenia proti framingu, ktoré prijal alebo ktorých prijatie vyžadoval tento nositeľ práva.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 12.8.2019.


Top