EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TA0691

Vec T-691/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. januára 2021 – KPN/Komisia („Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Holandský trh televíznych služieb a telekomunikačných služieb – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje koncentrácia za zlučiteľnú so spoločným trhom a Dohodou o EHP – Predmetný trh – Vertikálne účinky – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia“)

OJ C 88, 15.3.2021, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 88/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. januára 2021 – KPN/Komisia

(Vec T-691/18) (1)

(„Hospodárska súťaž - Koncentrácie - Holandský trh televíznych služieb a telekomunikačných služieb - Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje koncentrácia za zlučiteľnú so spoločným trhom a Dohodou o EHP - Predmetný trh - Vertikálne účinky - Zjavne nesprávne posúdenie - Povinnosť odôvodnenia“)

(2021/C 88/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: KPN BV (Rotterdam, Holandsko) (v zastúpení: P. van Ginneken a G. Béquet, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski a F. van Schaik, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: VodafoneZiggo Group Holding BV (Amsterdam, Holandsko), Vodafone Group plc (Newbury, Spojené kráľovstvo), Liberty Global Europe Holding BV (Amsterdam) (v zastúpení: W. Knibbeler, E. Raedts, A. Pliego Selie a I. Lulof, avocats)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2018) 3569 final z 30. mája 2018, ktorým sa vyhlasuje koncentrácia podnikov smerujúca k tomu, že Liberty Global plc získa výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Ziggo NV, za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s Dohodou o EHP (vec COMP/M.7000 – Liberty Global/Ziggo)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

KPN BV je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 35, 28.1.2019.


Top