EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0750

Vec C-750/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 3. decembra 2018 – A, B/C

OJ C 93, 11.3.2019, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 3. decembra 2018 – A, B/C

(Vec C-750/18)

(2019/C 93/38)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: A, B

Žalovaný: C

Prejudiciálna otázka

V akom zmysle sa má vykladať smernica 93/13/EHS (1) – a najmä v nej zakotvená zásada kumulatívneho účinku – pri posúdení, či suma náhrady škody uložená spotrebiteľovi, ktorý si nesplnil svoje povinnosti (ďalej len „podmienka o zmluvnej pokute“) je v zmysle bodu 1 písm. e) prílohy tejto smernice neprimerane vysoká, a síce v prípade, v ktorom ide o podmienky o zmluvnej pokute, ktoré nadväzujú na rôzne porušenia odlišnej povahy, ktorých sa osoba vzhľadom na ich charakter nemusí dopustiť spoločne a v konkrétnom prípade k tomu ani nedošlo?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


Top