Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0530

Vec C-530/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Ilfov (Rumunsko) 13. augusta 2018 – EP/FO

OJ C 399, 5.11.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 399/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Ilfov (Rumunsko) 13. augusta 2018 – EP/FO

(Vec C-530/18)

(2018/C 399/32)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Ilfov

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka na prvom stupni: EP

Odporca na prvom stupni: FO

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 15 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností vykladať v tom zmysle, že zavádza výnimku z pravidla o právomoci vnútroštátneho súdu podľa miesta skutočného pobytu dieťaťa? (1)

2.

Má sa článok 15 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností vykladať v tom zmysle, že kritéria uvedené účastníkom konania (teda: dieťa sa narodilo vo Francúzsku, má otca francúzskeho občana, vo Francúzku má pokrvných príbuzných, pričom rodinu tvoria dve sestry a jeden brat, jedna neter – dcéra jeho sestry, starý otec z otcovej strany, súčasná partnerka otca a ich maloletá dcéra, kým v Rumunsku nemá žiadnych príbuzných z matkinej strany, navštevuje francúzsku školu, výchova a zmýšľanie dieťaťa boli vždy francúzske, jazyk používaný doma medzi rodičmi a medzi rodičmi a dieťaťom bol vždy francúzsky jazyk) sú kritériami, z ktorých vyplýva osobitná väzba dieťaťa k Francúzsku (…) a teda musí vnútroštátny súd určiť, že francúzsky súd je vhodnejší na prejednanie veci?

3.

Má sa článok 15 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností vykladať v tom zmysle, že procesné rozdiely medzi legislatívami dvoch členských štátov ako priebeh súdneho konania na neverejnom pojednávaní pred špecializovaným súdom slúžia v zmysle tohto ustanovenia práva [Únie] najlepšiemu záujmu dieťaťa?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).


Top