EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0293

Vec C-293/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 26. apríla 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

OJ C 259, 23.7.2018, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807060041993992018/C 259/372932018CJC25920180723SK01SKINFO_JUDICIAL20180426262722

Vec C-293/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 26. apríla 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Top

C2592018SK2620120180426SK0037262272

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 26. apríla 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

(Vec C-293/18)

2018/C 259/37Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Žalované: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa predpokladať, že pracovníci zamestnaní na základe článku 20 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (zákon č. 14/2011 z 1. júna 2011 o vede, technológii a inovácii), spadajú do pôsobnosti Rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, ktorá viedla k prijatiu smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 ( 1 )?

2.

Mala by sa náhrada pri zániku pracovnej zmluvy považovať za pracovnoprávnu podmienku podľa doložky 4 rámcovej dohody?

3.

V prípade kladných odpovedí na dve predchádzajúce otázky: mal by sa zánik pracovnej zmluvy pracovníkov zamestnaných na základe Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (zákon č. 14/2011 z 1. júna 2011 o vede, technológii a inovácii), považovať za porovnateľný so zánikom zmluvy na dobu neurčitú z objektívnych dôvodov podľa článku 52 Estatuto de los Trabajadores (zákonník práce)?

4.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: existuje nejaký zákonný dôvod pre uvedené rozdiely?


( 1 ) Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. EÚ L 175, 1999, s. 43).

Top