EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0464

Vec C-464/18: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Španielsko) — ZX/Ryanair DAC (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Určenie súdu príslušného na rozhodovanie o návrhu na náhradu za zmeškaný let — Článok 7 bod 5 — Prevádzkovanie organizačnej zložky — Článok 26 — Konkludentná voľba právomoci — Potreba, aby sa žalovaný zúčastnil konania)

OJ C 206, 17.6.2019, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 206/17


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Španielsko) — ZX/Ryanair DAC

(Vec C-464/18) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - Určenie súdu príslušného na rozhodovanie o návrhu na náhradu za zmeškaný let - Článok 7 bod 5 - Prevádzkovanie organizačnej zložky - Článok 26 - Konkludentná voľba právomoci - Potreba, aby sa žalovaný zúčastnil konania)

(2019/C 206/21)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: ZX

Žalovaná: Ryanair DAC

Výrok rozsudku

1.

Článok 7 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že súd členského štátu nie je príslušný na rozhodovanie sporu týkajúceho sa žaloby o náhradu podanej podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, a smerujúcej proti leteckej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte z dôvodu, že táto letecká spoločnosť má v obvode súdu, ktorému bol spor predložený, organizačnú zložku, bez toho, aby sa táto organizačná zložka zúčastnila na právnom vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutým cestujúcim.

2.

Článok 26 ods. 1 nariadenia č. 1215/2012 sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ako je ten vo veci samej, keď žalovaný nepredložil pripomienky alebo sa konania nezúčastnil.


(1)  Ú. v. EÚ C 392, 29.10.2018.


Top