EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0080

spojené veci C-80/18 až C-83/18: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. novembra 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 a C-82/18) a Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 a C-83/18) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zásada „znečisťovateľ platí“ – Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou – Smernica 2009/72/ES – Článok 3 ods. 1 a 2 – Zásada zákazu diskriminácie – Financovanie deficitu sadzieb – Dane zaťažujúce výlučne spoločnosti, ktoré na výrobu elektriny používajú atómovú energiu)

Ú. v. EÚ C 10, 13.1.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 10/6


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. novembra 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 a C-82/18) a Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 a C-83/18)

(spojené veci C-80/18 až C-83/18) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Zásada „znečisťovateľ platí“ - Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou - Smernica 2009/72/ES - Článok 3 ods. 1 a 2 - Zásada zákazu diskriminácie - Financovanie deficitu sadzieb - Dane zaťažujúce výlučne spoločnosti, ktoré na výrobu elektriny používajú atómovú energiu)

(2020/C 10/07)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18), Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)

Žalovaní: Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 a C-82/18), Administración General del Estado (C-81/18 a C-83/18)

Výrok rozsudku

1.

Zásada zákazu diskriminácie, ako ju stanovuje článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza dane z produkcie a ukladania jadrového paliva a odpadu, ako sú dane, o ktoré ide vo veciach samých, ktoré sa uplatňujú len na podniky vyrábajúce elektrinu použitím atómovej energie a ktorých hlavný cieľ nespočíva v ochrane životného prostredia, ale vo zvýšení príjmov vo finančnom systéme spojenom s elektrickou energiou.

2.

Článok 3 ods. 2 smernice 2009/72 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veciach samých, ak environmentálny účel a znaky, ktoré definujú environmentálne dane, stanovené v tejto právnej úprave, nie sú konkretizované v texte tejto právnej úpravy s normatívnou silou.


(1)  Ú. v. EÚ C 182, 28.5.2018.


Top