Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0709

Vec T-709/17: Žaloba podaná 13. októbra 2017 – M-Sansz/Komisia

OJ C 437, 18.12.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 437/37


Žaloba podaná 13. októbra 2017 – M-Sansz/Komisia

(Vec T-709/17)

(2017/C 437/45)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (Pécs, Maďarsko) (v zastúpení: L. Szabó, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že rozhodnutie Komisie SA.29432 – CP 290/2009 – Maďarsko – Pomoc na účely zamestnania zdravotne postihnutých pracovníkov, ktorá môže byť v dôsledku diskriminačnej povahy právnej úpravy protiprávna“, z 20. júla 2011 a rozhodnutie Komisie SA.45498 (FC/2016) – „Sťažnosť OPS Újpest-lift Kft. podaná v súvislosti so štátnou pomocou poskytnutou v rokoch 2006 a 2012 podnikom zamestnávajúcim zdravotne postihnutých pracovníkoch“, z 25. januára 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“) nestanovujú zlučiteľnosť štátnej pomoci na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ,

subsidiárne určil, že napadnuté rozhodnutia nepredstavujú v konaní o žalobe o náhrade škody, ktorú žalobkyňa podala proti Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerstvo ľudských zdrojov) a ktorú pod spisovou značkou 23. P. 25.843/2016 prejednáva Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta, Maďarsko), právne záväzné akty pre žalobkyňu a že žalobkyňa preto nie je priamo a osobne dotknutým účastníkom konania, keďže zakladá svoj návrh na náhradu škody na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ a nie na porušení článku 107 ods. 3 ZFEÚ,

v prípade, že by napadnuté rozhodnutia mali byť kvalifikované ako právne záväzné akty, ktoré sú pre žalobkyňu v konaní o žalobe o náhradu škody, vychádzajúcej z porušenia článku 107 ods. 1 ZFEÚ, záväzné, vyhlásil neplatnosť napadnutých rozhodnutí, keďže štátna pomoc poskytnutá maďarskými orgánmi je v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza právny základ pre každý žalobný návrh.

1.

Odôvodnenie prvého žalobného návrhu

Napadnuté rozhodnutia Komisie nestanovujú zlučiteľnosť štátnej pomoci na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ, v dôsledku čoho tieto rozhodnutia nepredstavujú v kontexte konania o žalobe o náhrade škody, ktorú žalobkyňa podala proti Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerstvo ľudských zdrojov) na Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta, Maďarsko), právne záväzné akty.

2.

Právne odôvodnenie druhého žalobného návrhu

Komisia v napadnutých rozhodnutiach nestanovila zlučiteľnosť štátnej pomoci na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ, na ktorý sa odvoláva žalobkyňa, ale na základe článku 107 ods. 3 ZFEÚ. Tieto rozhodnutia sú totiž vo vzťahu k právnym odôvodneniam návrhu podanému v konaní o žalobe o náhrade škody, ktoré je vedené na Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta, Maďarsko), irelevantné a nepredstavujú pre žalobkyňu právne záväzné akty.

3.

Právne odôvodnenie tretieho žalobného návrhu

Podľa žalobkyne sú napadnuté rozhodnutia neplatné, pretože maďarské orgány poskytli protiprávnu štátnu pomoc, ktorá je v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ a o ktorej mala byť Komisia podľa ustanovení článku 108 ods. 3 ZFEÚ informovaná. Žalobkyňa na účely odôvodnenia protiprávnosti pomoci odkazuje na oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 [ZFEÚ] (1) a na nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov [107 ZFEÚ] a [108 ZFEÚ] (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (2).


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 214, s. 3.


Top