EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0128

Vec T-128/17: Žaloba podaná 27. februára 2017 – Torné/Komisia

OJ C 129, 24.4.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/27


Žaloba podaná 27. februára 2017 – Torné/Komisia

(Vec T-128/17)

(2017/C 129/41)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Isabel Torné (Algés, Portugalsko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že rozhodnutie zo 16. apríla 2016 o zamietnutí jej žiadosti o určenie výšky nadobudnutých práv na dôchodok a vekovej hranice pre odchod do dôchodku sa zrušuje,

nariadil, že Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa v prejednávanej veci napáda rozhodnutie o implicitnom zamietnutí jej žiadosti o získanie rozhodnutia v časovom predstihu týkajúceho sa niektorých určených a nemenných skutočností výpočtu jej práv na dôchodok. Žalobkyňa zastáva názor, že implicitné zamietnutie jej žiadosti predstavuje neprijatie opatrenia, ktoré je povinné podľa služobného poriadku, a teda akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 90 služobného poriadku.

Pokiaľ ide o výpočet jej dôchodku žalobkyňa napáda aj prax Komisie pozostávajúcu z názoru, že preloženie dočasného zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje článok 2 písm. f) PZOZ, do inej agentúry Európskej únie vedie k uzatvoreniu novej zmluvy, odlišnej od predchádzajúcej, čo predstavuje prerušenie profesijnej kariéry tohto zamestnanca a vedie k uplatneniu nových ustanovení služobného poriadku týkajúcich sa starobného dôchodku.


Top