EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TA0612

Vec T-612/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Google a Alphabet/Komisia (Google Shopping) („Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Všeobecné a špecializované vyhľadávanie produktov na internete – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP – Zneužitie prostredníctvom pákového efektu – Hospodárska súťaž na základe zásluh alebo protisúťažné konanie – Podmienky prístupu konkurentov k takej službe dominantného podniku, ktorej využívanie nemožno účinne nahradiť – Zvýhodnené zobrazovanie výsledkov vlastnej špecializovanej vyhľadávacej služby dominantným podnikom – Účinky – Nevyhnutnosť preukázať scenár porušenia – Objektívne odôvodnenie – Neexistencia – Možnosť uloženia pokuty s ohľadom na určité okolnosti – Usmernenia o metóde stanovenia pokút – Neobmedzená právomoc Súdneho dvora“)

OJ C 24, 17.1.2022, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 24/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Google a Alphabet/Komisia (Google Shopping)

(Vec T-612/17) (1)

(„Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Všeobecné a špecializované vyhľadávanie produktov na internete - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP - Zneužitie prostredníctvom pákového efektu - Hospodárska súťaž na základe zásluh alebo protisúťažné konanie - Podmienky prístupu konkurentov k takej službe dominantného podniku, ktorej využívanie nemožno účinne nahradiť - Zvýhodnené zobrazovanie výsledkov vlastnej špecializovanej vyhľadávacej služby dominantným podnikom - Účinky - Nevyhnutnosť preukázať scenár porušenia - Objektívne odôvodnenie - Neexistencia - Možnosť uloženia pokuty s ohľadom na určité okolnosti - Usmernenia o metóde stanovenia pokút - Neobmedzená právomoc Súdneho dvora“)

(2022/C 24/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Google LLC, predtým Google Inc. (Mountain View, Kalifornia, Spojené štáty), Alphabet, Inc. (Mountain View) (v zastúpení: T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos-Kyriakakos, advokáti, R. O’Donoghue, M. Pickford, QC a D. Piccinin, barrister)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold a C. Urraca Caviedes, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Computer & Communications Industry Association (Washington, DC, Spojené štáty) (v zastúpení: J. Killick a A. Komninos, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: J. Möller, S. Heimerl a S. Costanzo, splnomocnení zástupcovia), Dozorný úrad EZVO (v zastúpení: C. Zatschler a C. Simpson, splnomocnení zástupcovia), Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: A. Fratini, advokátka), Infederation Ltd (Crowthorne, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam, solicitors, a T. Vinje, advokát), Kelkoo (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: J. Koponen a B. Meyring, advokáti), Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: T. Höppner, profesor, P. Westerhoff a J. Weber, advokáti), Visual Meta GmbH (Berlín) (v zastúpení: T. Höppner, profesor a P. Westerhoff, advokát), BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, predtým Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV (Berlín) (v zastúpení: T. Höppner, profesor a P. Westerhoff, advokát), Twenga (Paríž) (v zastúpení: L. Godfroid, S. Hautbourg a S. Pelsy, advokáti)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ, ktorého predmetom je primárne zrušenie rozhodnutia Komisie C(2017) 4444 final z 27. júna 2017 týkajúceho sa konania podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 54 Dohody o EHP [AT.39741 – Google Search (Shopping)], a subsidiárne zrušenie alebo zníženie pokuty uloženej žalobkyniam

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 rozhodnutia Komisie C(2017) 4444 final z 27. júna 2017 týkajúceho sa konania podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP [vec AT.39741 – Google Search (Shopping)], sa zrušuje, a to výlučne v rozsahu, v akom v ňom Európska komisia konštatovala porušenie týchto ustanovení spoločnosťami Google LLC a Alphabet, Inc. na trinástich vnútroštátnych trhoch všeobecného vyhľadávania v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na základe existencie protisúťažných účinkov na týchto trhoch.

2.

Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.

3.

Spoločnosti Google a Alphabet znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania Komisie, s výnimkou trov konania, ktoré vznikli Komisii v dôsledku vstupu združenia Computer & Communications Industry Association do konania ako vedľajší účastník konania.

4.

Združenie Computer & Communications Industry Association znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii v dôsledku jeho vstupu do konania ako vedľajší účastník konania.

5.

Spolková republika Nemecko, Dozorný orgán EZVO, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), Infederation Ltd, Kelkoo, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, Visual Meta GmbH, BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV a Twenga znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 369, 30.10.2017.


Top