Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TA0297

Vec T-297/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. apríla 2018 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie WE KNOW ABRASIVES — Ochranná známka pozostávajúca z reklamného sloganu — Právomoc odvolacieho senátu v prípade odvolania obmedzeného na časť služieb, ktorých sa týka prihláška — Článok 64 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 71 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

OJ C 200, 11.6.2018, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250441897012018/C 200/542972017TC20020180611SK01SKINFO_JUDICIAL20180424424211

Vec T-297/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. apríla 2018 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie WE KNOW ABRASIVES — Ochranná známka pozostávajúca z reklamného sloganu — Právomoc odvolacieho senátu v prípade odvolania obmedzeného na časť služieb, ktorých sa týka prihláška — Článok 64 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 71 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

Top

C2002018SK4210120180424SK0054421421

Rozsudok Všeobecného súdu z 24. apríla 2018 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Vec T-297/17) ( 1 )

„(„Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie WE KNOW ABRASIVES — Ochranná známka pozostávajúca z reklamného sloganu — Právomoc odvolacieho senátu v prípade odvolania obmedzeného na časť služieb, ktorých sa týka prihláška — Článok 64 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 71 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)“

2018/C 200/54Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Nemecko) (v zastúpení: M. Horak, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: W. Schramek a A. Söder, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. marca 2017 (vec R 1595/20164) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia WE KNOW ABRASIVES ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 6. marca 2017 (vec R 1595/20164) sa zrušuje v rozsahu, v akom zamieta zápis slovného označenia WE KNOW ABRASIVES pre služby patriace do triedy 35, ktoré zodpovedajú tomuto opisu: „Reklama; obchodný manažment; služby sekretariátu; služby veľkoobchodného predaja v oblasti kovových výrobkov pre stavebníctvo; obchodná administratíva“.

2.

V zostávajúcej časti sa návrhy spoločnosti VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG zamietajú.

3.

VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken a EUIPO znášajú svoje vlastné trovy konania.


( 1 ) Ú. v. EÚ C 231, 17.7.2017.

Top