Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0725

Vec C-725/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 27. decembra 2017 – Toplofikacia Sofija EAD/Mitko Simeonov Dimitrov

OJ C 94, 12.3.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 94/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 27. decembra 2017 – Toplofikacia Sofija EAD/Mitko Simeonov Dimitrov

(Vec C-725/17)

(2018/C 094/14)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Toplofikacia Sofija EAD

Žalovaný: Mitko Simeonov Dimitrov

Prejudiciálne otázky

1.

Hoci smernica (1) zo svojej pôsobnosti vylučuje právne predpisy tradičného zmluvného práva o uzavretí zmluvy, vylučuje z nej aj úpravu tejto nanajvýš atypickej, zákonom predpísanej štruktúry pre vznik zmluvných vzťahov?

2.

Pokiaľ smernica nevylučuje vlastnú úpravu v tomto prípade: Ide o zmluvu v zmysle článku 5 smernice alebo o niečo iné? Ak to je zmluva alebo ak to nie je zmluva: Je smernica v tomto prípade uplatniteľná?

3.

Vzťahuje sa smernica na tento typ faktických zmlúv bez ohľadu na to, kedy vznikli, alebo platí smernica iba pre novonadobudnuté byty alebo – ešte užšie – iba na novovybudované byty (teda odberné miesta, ktoré požiadali o pripojenie na distribučnú sieť tepla)?

4.

Pokiaľ je smernica uplatniteľná: Je vnútroštátna právna úprava v rozpore s článkom 5 ods. 1 písm. f) v spojitosti s ods. 2, ktoré stanovujú právo, resp. principiálnu možnosť vypovedania zmluvného vzťahu?

5.

Pokiaľ existuje povinnosť uzavrieť zmluvu: Je pre to predpísaná forma a čo všetko musia obsahovať informácie, ktoré musia byť spotrebiteľovi (tu: jednotlivému vlastníkovi bytu a nie spoločenstvu vlastníkov bytov) poskytnuté? Má neexistencia včasných a sprístupnených informácii vplyv na vznik právneho vzťahu?

6.

Vyžaduje sa výslovná žiadosť, teda formálne vyjadrená vôľa zo strany spotrebiteľa na to, aby sa stal stranou takého právneho vzťahu?

7.

Ak bola uzavretá zmluva, či už formálne alebo nie, je vykurovanie spoločných priestorov budovy (najmä schodišťa) súčasťou predmetu zmluvy a objednal si spotrebiteľ službu, pokiaľ ide o túto časť služby, ak o tom niet výslovnej žiadosti z jeho strany alebo dokonca zo strany celého spoločenstva vlastníkov bytov (napríklad, ak boli vykurovacie telesá odstránené, z čoho treba v prevažnej väčšine prípadov vychádzať – znalci totiž nespomínajú žiadne vykurovacie telesá v spoločných priestoroch budovy)?

8.

Má na to, či je vlastník spotrebiteľom, ktorý žiadal o vykurovanie spoločných častí budovy, vplyv fakt (alebo je v tom rozdiel), že vykurovanie je v byte, ktorý vlastní, odpojené?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64).


Top