EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0627

Vec C-627/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda (Slovensko) 8. novembra 2017 – ZSE Energia a.s. / RG

OJ C 42, 5.2.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 42/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda (Slovensko) 8. novembra 2017 – ZSE Energia a.s. / RG

(Vec C-627/17)

(2018/C 042/06)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Dunajská Streda

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ZSE Energia a.s.

Žalovaný: RG

Za účasti: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pojem „jedna zo strán“ v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 (1), ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Úradný vestník EÚ z 31. 7. 2007, L 199, s. 1, ďalej len „nariadenie 861/2007“) vykladať tak, že sa ním rozumie aj „intervenient“, teda taký subjekt zúčastnený na konaní, ktorý nie je ani navrhovateľom (žalobcom) ani odporcom (žalovaným), ale ktorý v konaní vystupuje len na podporu navrhovateľa (žalobcu) alebo odporcu (žalovaného)?

2.

Ak sa „intervenient“ nemá považovať za „stranu“ v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia 861/2007:

Patrí do pôsobnosti nariadenia 861/2007 podľa jeho čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 3 ods. 1 konanie začaté na tlačive A z prílohy nariadenia 861/2007 medzi navrhovateľom (žalobcom) a odporcom (žalovaným), ak majú bydlisko v tom istom členskom štáte, v ktorom má sídlo aj súd konajúci vo veci, a len „intervenient“ má bydlisko v inom členskom štáte?


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 2007, s. 1.


Top