Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0577

Vec C-577/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 2. októbra 2017 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

OJ C 22, 22.1.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 2. októbra 2017 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Vec C-577/17)

(2018/C 022/27)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Účastníci konania: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo, mj. Prince Nomamidobo

Prejudiciálne otázky

1.

Môže dožiadaný – a podľa kritérií kapitoly III nariadenia Dublin III (1) zodpovedný – členský štát platne vyhovieť dožiadaniu o prijatie späť podľa článku 23 ods. 1 tohto nariadenia ešte aj vtedy, keď už uplynula lehota stanovená na odpoveď v článku 25 ods. 1 tohto nariadenia a dožiadaný členský štát predtým dožiadanie o prijatie späť už v stanovenej lehote zamietol, ako aj v stanovenej lehote zamietol žiadosť o opätovné preskúmanie opierajúcu sa o článok 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (2)?

V prípade, že na prvú otázku treba odpovedať záporne:

Je žiadajúci členský štát, v ktorom bola podaná nová žiadosť, v dôsledku toho, že členský štát, ktorý je podľa kritérií kapitoly III nariadenia Dublin III zodpovedný, zamietol dožiadanie o prijatie späť, povinný túto žiadosť preskúmať, aby sa zabezpečilo, že sa uskutoční preskúmanie žiadosti podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Dublin III členským štátom?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 222, 2003, s. 3; Mim. vyd. 19/006, s. 200).


Top