Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0548

Vec C-548/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. septembra 2017 – Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

OJ C 437, 18.12.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 437/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. septembra 2017 – Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

(Vec C-548/17)

(2017/C 437/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt Goslar

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: baumgarten sports & more GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 63 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) s prihliadnutím na úlohu, ktorá zdaniteľnej osobe prináleží ako subjektu, ktorý vyberá daň v prospech štátu, vykladať reštriktívne v tom zmysle, že suma, ktorá sa má prijať za plnenie,

a)

je splatná alebo

b)

sa dlhuje aspoň nepodmienene?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Je zdaniteľná osoba povinná poskytnúť počas obdobia dva roky preddavky na daň splatnú za plnenie, keď províziu za svoje plnenie môže (čiastočne) dostať až dva roky po vzniku zdaniteľnej udalosti?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku: Sú členské štáty s prihliadnutím na právomoc, ktorá im prináleží podľa článku 90 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, oprávnené, aby už za zdaniteľné obdobie, keď vznikla daňová povinnosť, vychádzali z úpravy podľa článku 90 ods. 1 tejto smernice, keď z dôvodu chýbajúcej splatnosti môže zdaniteľná osoba sumu, ktorá jej prináleží, prijať až dva roky po vzniku zdaniteľnej udalosti?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


Top