Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0458

Vec C-458/17 P: Odvolanie podané 31. júla 2017: Rami Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 18. mája 2017 vo veci T-410/16, Rami Makhlouf/Rada Európskej únie

OJ C 309, 18.9.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/31


Odvolanie podané 31. júla 2017: Rami Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 18. mája 2017 vo veci T-410/16, Rami Makhlouf/Rada Európskej únie

(Vec C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Rami Makhlouf (v zastúpení: E. Ruchat, advokát)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Vyhlásiť toto odvolanie za prípustné a dôvodné;

V dôsledku toho,

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 18. mája 2017 vo veci T-410/16, Rami Makhlouf/Rada Európskej únie, ECLI:EU:T:2017:349,

a

rozhodujúc podľa nových právnych ustanovení:

zrušiť rozhodnutie (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016 (1) a súvisiace vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľa;

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza štyri odvolacie dôvody:

Prvý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, pretože Všeobecný súd porušil právo odvolateľa zakotvené v článku 41 Charty základných práv byť pred prijatím nových reštriktívnych opatrení vypočutý;

Druhý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a skreslení skutkového stavu, pretože Všeobecný súd nevzal do úvahy články predložené odvolateľom na podporu jeho žaloby o neplatnosť na účely preukázania, že nepodporuje sýrsky režim;

Tretí odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, pretože Všeobecný súd nerozhodol, že ustanovenia 27 a 28 rozhodnutia 2013/255/SZBP (2), podľa ktorých príslušnosť k rodine Al-Assad alebo Makhlouf predstavuje samostatné kritérium, ktoré odôvodňuje uloženie sankcie, sú nezákonné, čím preniesol dôkazné bremeno;

Štvrtý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a nedostatku odôvodnenia, pretože Všeobecný súd rozhodol, že pojem „významný obchodník“ je dostatočne presný na to, aby odvolateľ mohol byť zahrnutý do zoznamov osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia a neuviedol dôvody, prečo sa domnieval, že odvolateľ mal akýkoľvek vplyv na sýrsky režim.


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 141, 2016, s. 125).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 2013, s. 14).


Top