EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0342

Vec C-342/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Taliansko) – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Obmedzenie slobody usadiť sa — Právomoc Súdneho dvora — Prípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania — Výlučne vnútroštátna situácia — Vnútroštátna právna úprava zakazujúca akúkoľvek činnosť zameranú na dosiahnutie zisku v súvislosti s uchovávaním pohrebných urien — Test proporcionality — Koherentnosť vnútroštátnej právnej úpravy)

OJ C 16, 14.1.2019, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 16/18


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Taliansko) – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

(Vec C-342/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Obmedzenie slobody usadiť sa - Právomoc Súdneho dvora - Prípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania - Výlučne vnútroštátna situácia - Vnútroštátna právna úprava zakazujúca akúkoľvek činnosť zameranú na dosiahnutie zisku v súvislosti s uchovávaním pohrebných urien - Test proporcionality - Koherentnosť vnútroštátnej právnej úpravy))

(2019/C 16/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia

Žalovaná: Comune di Padova

za účasti: Alesandra Calore

Výrok rozsudku

Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá osobe, ktorej bola odovzdaná pohrebná urna, zakazuje, aj napriek výslovnej vôli zosnulého, zveriť urnu do úschovy tretej osobe, ukladá jej povinnosť uchovávať urnu vo svojom obydlí s výnimkou jej uloženia na mestskom cintoríne a okrem toho zakazuje akúkoľvek činnosť vykonávanú na účely dosiahnutia zisku, ktorej predmetom, hoci nie výlučným, je úschova pohrebných urien z akéhokoľvek titulu a na akýkoľvek dlhý čas.


(1)  Ú. v. EÚ C 309, 18.9.2017.


Top