EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0339

Vec C-339/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Verein für lauteren Wettbewerb eV/Princesport GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Názvy textilných vlákien a súvisiace požiadavky na označenie etiketami a iným označením — Nariadenie (EÚ) č. 1007/2011 — Články 7 a 9 — Čisté textilné výrobky — Textilné výrobky z viacerých druhov vlákien — Spôsoby označenia etiketami a iným označením)

Ú. v. EÚ C 301, 27.8.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/9


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Verein für lauteren Wettbewerb eV/Princesport GmbH

(Vec C-339/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Názvy textilných vlákien a súvisiace požiadavky na označenie etiketami a iným označením - Nariadenie (EÚ) č. 1007/2011 - Články 7 a 9 - Čisté textilné výrobky - Textilné výrobky z viacerých druhov vlákien - Spôsoby označenia etiketami a iným označením))

(2018/C 301/11)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Verein für lauteren Wettbewerb eV

Žalovaná: Princesport GmbH

Výrok rozsudku

1.

Článok 4 a článok 14 ods. 1 prvý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES, v spojení s odôvodnením 10 tohto nariadenia sa majú vykladať v tom zmysle, že stanovujú všeobecnú povinnosť označovať všetky textilné výrobky, vrátane čistých textilných výrobkov, ako sú definované v článku 7 uvedeného nariadenia, etiketami alebo iným označením s cieľom uviesť ich vláknové zloženie.

2.

Článok 7 ods. 1 nariadenia č. 1007/2011 sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje povinnosť používať na etikete alebo inom označení čistého textilného výrobku jeden z troch údajov, ktoré sú v tomto ustanovení uvedené, a to „100 %“, „čisté“ alebo „len z“. V prípade, že sa tieto údaje používajú, môžu sa používať aj kombinovane.

3.

Článok 9 ods. 1 nariadenia č. 1007/2011 sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť uvádzať na etikete alebo inom označení názov alebo hmotnostné percento všetkých vlákien, ktoré dotknutý textilných výrobok obsahuje, sa neuplatňuje na čistý textilný výrobok.


(1)  Ú. v. EÚ C 283, 28.8.2017.


Top