EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0738

Vec T-738/16: Žaloba podaná 25. októbra 2016 – La Quadrature du Net a i./Komisia

OJ C 6, 9.1.2017, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/39


Žaloba podaná 25. októbra 2016 – La Quadrature du Net a i./Komisia

(Vec T-738/16)

(2017/C 006/49)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: La Quadrature du Net (Paríž, Francúzsko), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (v zastúpení: H. Roy, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 za odporujúce článkom 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie,

konštatoval zrušenie tohto rozhodnutia.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) z dôvodu generalizovanej povahy zberu osobných údajov povoleného podľa právnej úpravy Spojených štátov. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) predstavuje takéto porušenie tým, že nedospelo k záveru, že právna úprava Spojených štátov predstavuje najmä zásah do podstaty obsahu základného práva na ochranu súkromného života chráneného podľa článku 7 Charty.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení Charty tým, že napadnuté rozhodnutie nesprávne konštatuje, že štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA zabezpečuje úroveň ochrany základných práv a slobôd, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni ochrany zaručenej v rámci Únie, a to napriek tomu, že právna úprava Spojených štátov neobmedzuje povolené využívanie len na to, čo je nevyhnutne potrebné.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení Charty tým, že napadnuté rozhodnutia nezohľadňuje to, že v právnej úprave Spojených štátov chýba účinný prostriedok nápravy, a napriek tomuto nedostatku konštatuje už zmienenú rovnocennosť ochrany.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení Charty tým, že napadnuté rozhodnutie zjavne nesprávne konštatuje, že štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA zabezpečuje úroveň ochrany základných práv a slobôd, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni ochrany zaručenej v rámci Únie, a to napriek tomu, že v právnej úprave Spojených štátov chýba, nezávislá kontrola.


Top