EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TJ0274

Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 22. novembra 2018.
Suzanne Saleh Thabet a i. proti Rade Európskej únie.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Egypte – Zmrazenie finančných prostriedkov – Ciele – Kritériá zahrnutia zaradených osôb – Predĺženie zaradenia žalobcov na zoznam dotknutých osôb – Skutkový základ – Námietka nezákonnosti – Právny základ – Proporcionalita – Právo na spravodlivý proces – Prezumpcia neviny – Zásada riadnej správy vecí verejných – Nesprávne právne posúdenie – Zjavne nesprávne posúdenie – Právo vlastniť majetok – Právo na obhajobu – Právo na účinnú súdnu ochranu.
Veci T-274/16 a T-275/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:826

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.