EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0764

Vec T-764/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Paulini/ECB („Verejná služba — Zamestnanci ECB — Odmena — Ročná revízia miezd a príplatkov — Zákonnosť usmernení — Metóda výpočtu — Zohľadnenie nemocenskej dovolenky — Zohľadnenie činností zastupovania zamestnancov — Zásada zákazu diskriminácie“)

OJ C 142, 23.4.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/46


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Paulini/ECB

(Vec T-764/16) (1)

((„Verejná služba - Zamestnanci ECB - Odmena - Ročná revízia miezd a príplatkov - Zákonnosť usmernení - Metóda výpočtu - Zohľadnenie nemocenskej dovolenky - Zohľadnenie činností zastupovania zamestnancov - Zásada zákazu diskriminácie“))

(2018/C 142/61)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Jörn Paulini (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne L. Levi a M. Vandenbussche, neskôr L. Levi a A. Tymen a napokon L. Levi, avocats)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: F. von Lindeiner a D. Camilleri Podestà, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia ECB, ktoré bolo žalobcovi oznámené 15. decembra 2015, a zmenené 10. februára 2016 týkajúce sa ročnej revízie mzdy a príplatkov za rok 2015 a jednak na náhradu ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel v dôsledku tohto rozhodnutia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Jörn Paulini znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska centrálna banka.


(1)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.


Top