Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0579

Vec C-579/16 P: Odvolanie podané 16. novembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-386/14, Fih Holding a Fih Erhversbank/Komisia

OJ C 14, 16.1.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/28


Odvolanie podané 16. novembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-386/14, Fih Holding a Fih Erhversbank/Komisia

(Vec C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, K. Blanck Putz, A. Bouchagiar, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. septembra 2016, oznámený Európskej komisii 16. septembra 2016, vo veci T-386/14, Fih Holding a Fih Erhversbank/Komisia,

sám rozhodol o návrhoch podaných v prvostupňovom konaní a zamietol žalobu ako podanú bez právneho základu, a

zaviazal odporkyne a žalobkyne v prvostupňovom konaní na náhradu trov konania.

Alternatívne odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. septembra 2016, oznámený Európskej komisii 16. septembra 2016, vo veci T-386/14, Fih Holding a Fih Erhversbank/Komisia, a

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie o druhom žalobnom dôvode, a

určil, že o trovách prvostupňového a ďalšieho konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že na preukázanie existencie štátnej pomoci pri opatreniach v roku 2012 bola Komisia povinná uplatniť kritérium veriteľa v trhovom hospodárstve s ohľadom na náklady, ktoré by vznikli v Dánsku, ak by neboli prijaté tieto opatrenia. Zistenie Všeobecného súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, lebo dotknuté náklady sú priamym dôsledkom predchádzajúceho poskytnutia štátnej pomoci zo strany Dánska v prospech FIH a z ustálenej judikatúry Súdneho dvora jasne vyplýva, že Komisia nemôže zohľadniť takéto náklady pri skúmaní, či členský štát konal tak, ako by konal subjekt v trhovom hospodárstve.


Top