Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0573

Vec C-573/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 14. novembra 2016 – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

OJ C 22, 23.1.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 14. novembra 2016 – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Vec C-573/16)

(2017/C 022/22)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Air Berlin plc

Žalovaný: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Je vyššie uvedené vyrubenie kolkovej dane z prevodu vo výške 1,5 % členským štátom za okolností uvedených v návrhu na začatie prejudiciálneho konania v rozpore s jedným alebo viacerými z nasledujúcich ustanovení:

1.

článok 10 alebo 11 prvej smernice (1);

2.

článok 4 alebo 5 druhej smernice (2) alebo

3.

články 12, 43, 48, 49 alebo 56 Zmluvy ES?

2.

Je odpoveď na prvú otázku odlišná v prípade, že prevod akcií na depozitára cenných papierov bol potrebný na to, aby mohla byť dotknutá spoločnosť kótovaná na burze cenných papierov v uvedenom členskom štáte alebo v inom členskom štáte?

3.

Je odpoveď na prvú alebo druhú otázku odlišná v prípade, že vnútroštátne právo členského štátu umožňovalo prevádzkovateľovi depozitára cenných papierov zvoliť si so súhlasom daňového orgánu, že prevod akcií na depozitára cenných papierov nebude zaťažený kolkovou daňou, ale namiesto toho bude vyrubená SDRT z každého následného predaja akcií v rámci depozitára cenných papierov (vo výške 0,5 % protiplnenia za predaj)?

4.

Je odpoveď na tretiu otázku odlišná v prípade, že zo štruktúry transakcií, pre ktorú sa dotknutá spoločnosť rozhodla, vyplýva, že nemôže využiť vyššie uvedenú voľbu?


(1)  Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (Ú. v. ES L 249, 1969, s. 25; Mim. vyd. 09/001, s. 11).

(2)  Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (Ú. v. EÚ L 46, 2008, s. 11)


Top