Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0529

Vec C-529/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 17. októbra 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

OJ C 30, 30.1.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 17. októbra 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

(Vec C-529/16)

(2017/C 030/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt München

Prejudiciálne otázky

1.

Umožňujú ustanovenia článku 28 a nasl. nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2700/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 16. novembra 2000 (2), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, aby sa ako základ pre colnú hodnotu použitím kľúča pre rozdelenie vzala dohodnutá transferová cena, ktorá sa skladá zo sumy, ktorá bola najprv vyfakturovaná a deklarovaná, a z paušálnej opravy po uplynutí zúčtovacieho obdobia, a to nezávisle od toho, či na konci zúčtovacieho obdobia vznikne pre zúčastnenú osobu dodatočné zaťaženie alebo dobropis v prospech zúčastnenej osoby?

2.

V prípade kladnej odpovede:

Možno colnú hodnotu overiť, resp. stanoviť zjednodušenými postupmi, ak treba uznať účinky dodatočných úprav transferovej ceny (ako smerom hore, tak aj smerom dole)?


(1)  Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

(2)  Ú. v. ES L 311, 2000, s. 17; Mim. vyd. 02/010, s. 239.


Top