Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0430

Vec C-430/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. septembra 2018 – Bank Mellat/Rada Európskej únie, Európska komisia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) — Boj proti šíreniu jadrových zbraní — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike — Sektorové opatrenia — Obmedzenia týkajúce sa peňažných prevodov zahŕňajúcich iránske finančné inštitúcie — Sprísnenie obmedzení — Sporný režim vyplývajúci z ustanovení rozhodnutia 2012/635/SZBP a nariadenia (EÚ) č. 1263/2012 — Vykonávanie spoločného komplexného akčného plánu v otázke iránskeho jadrového programu — Zrušenie všetkých reštriktívnych opatrení Európskej únie súvisiacich s touto otázkou — Zrušenie sporného režimu v priebehu konania na Všeobecnom súde Európskej únie — Dosah na záujem na konaní na Všeobecnom súde — Absencia pretrvávania záujmu na konaní)

OJ C 399, 5.11.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 399/3


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. septembra 2018 – Bank Mellat/Rada Európskej únie, Európska komisia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(Vec C-430/16 P) (1)

((Odvolanie - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) - Boj proti šíreniu jadrových zbraní - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike - Sektorové opatrenia - Obmedzenia týkajúce sa peňažných prevodov zahŕňajúcich iránske finančné inštitúcie - Sprísnenie obmedzení - Sporný režim vyplývajúci z ustanovení rozhodnutia 2012/635/SZBP a nariadenia (EÚ) č. 1263/2012 - Vykonávanie spoločného komplexného akčného plánu v otázke iránskeho jadrového programu - Zrušenie všetkých reštriktívnych opatrení Európskej únie súvisiacich s touto otázkou - Zrušenie sporného režimu v priebehu konania na Všeobecnom súde Európskej únie - Dosah na záujem na konaní na Všeobecnom súde - Absencia pretrvávania záujmu na konaní))

(2018/C 399/03)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Bank Mellat (v zastúpení: M. Brindle, T. Otty, QC, J. MacLeod a R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian a P. Reddy, solicitors)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a I. Rodios, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: D. Gauci, J. Norris Usher a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: S. Brandon, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Gray, barrister)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 2. júna 2016, Bank Mellat/Rada (T-160/13, EU:T:2016:331), sa zrušuje.

2.

Konanie o žalobe, ktorú pod číslom T-160/13 podala Bank Mellat, na zrušenie článku 1 bodu 15 nariadenia Rady (EÚ) č. 1263/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, alebo na zrušenie uvedeného ustanovenia v rozsahu, v akom nestanovuje výnimku, ktorá by sa uplatňovala na prípad Bank Mellat, ako aj o jej návrhu, aby Všeobecný súd Európskej únie vyhlásil, že článok 1 bod 6 rozhodnutia Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, sa na ňu neuplatňuje, sa zastavuje.

3.

Bank Mellat a Rada Európskej únie znášajú každá svoje vlastné trovy konania vynaložené tak v odvolacom konaní, ako aj v prvostupňovom konaní.

4.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 371, 10.10.2016.


Top