Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0246

Vec C-246/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Taliansko) – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Základ dane — Šiesta smernica 77/388/EHS — Článok 11 C ods. 1 druhý pododsek — Obmedzenie práva na zníženie základu dane v prípade, ak druhá zmluvná strana nezaplatí — Voľná úvaha členských štátov pri prebratí — Primeraná doba predfinancovania podnikateľom)

OJ C 22, 22.1.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Taliansko) – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Vec C-246/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Základ dane - Šiesta smernica 77/388/EHS - Článok 11 C ods. 1 druhý pododsek - Obmedzenie práva na zníženie základu dane v prípade, ak druhá zmluvná strana nezaplatí - Voľná úvaha členských štátov pri prebratí - Primeraná doba predfinancovania podnikateľom))

(2018/C 022/10)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Enzo Di Maura

Žalovaná: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Výrok rozsudku

Článok 11 C ods. 1 druhý pododsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát nemôže podmieniť zníženie základu dane pre daň z pridanej hodnoty neúspešnosťou konkurzného konania, ak takéto konanie môže trvať viac ako desať rokov.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 18.7.2016.


Top