Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0142

Vec C-142/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2017 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica Rady 92/43/EHS — Článok 6 ods. 3 — Ochrana prirodzených biotopov — Výstavba uhoľnej elektrárne Moorburg (Nemecko) — Sústavy Natura 2000 na toku rieky Labe pred vstupom do uhoľnej elektrárne — Posudzovanie vplyvov plánu alebo projektu na chránenú lokalitu)

OJ C 195, 19.6.2017, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 195/5


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2017 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-142/16) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernica Rady 92/43/EHS - Článok 6 ods. 3 - Ochrana prirodzených biotopov - Výstavba uhoľnej elektrárne Moorburg (Nemecko) - Sústavy Natura 2000 na toku rieky Labe pred vstupom do uhoľnej elektrárne - Posudzovanie vplyvov plánu alebo projektu na chránenú lokalitu))

(2017/C 195/06)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze a J. Möller, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Ewer, Rechtsanwalt)

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko tým, že pri povolení výstavby uhoľnej elektrárne Moorburg pri Hamburgu (Nemecko) neuskutočnila primerané a úplné posudzovanie vplyvov, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 10.5.2016.


Top