Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0765

Vec T-765/15: Žaloba podaná 30. decembra 2015 – BelTechExport/Rada

OJ C 68, 22.2.2016, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 68/44


Žaloba podaná 30. decembra 2015 – BelTechExport/Rada

(Vec T-765/15)

(2016/C 068/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorusko) (v zastúpení: J. Jerņeva a E. Koškins, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil nariadenie Rady (EÚ) 2015/1948 z 29. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 284, s. 62) v rozsahu, v akom sa v ňom rozširuje platnosť reštriktívnych opatrení, aj keď dočasne pozastavených, na žalobkyňu,

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1957 z 29. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 284, s. 149) v rozsahu, v akom sa v ňom rozširuje platnosť reštriktívnych opatrení, aj keď dočasne pozastavených, na žalobkyňu,

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté právne akty neposkytujú dostatočné odôvodnenie pre trvalé zapísanie žalobkyne do príslušných príloh a Rada nedodržala ustanovenia článku 296 ods. 2 ZFEÚ, podľa ktorého Rada musí poskytnúť odôvodnenie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté právne akty porušujú právo na obranu a právo na spravodlivé súdne konanie, uvedené v článku 47 Charty základných práv Európskej únie a v článkoch 6 a 13 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keďže sa prijali bez toho, aby žalobkyňa mala možnosť účinne uplatniť svoje právo na obhajobu, najmä právo byť vypočutá, a právo na konanie, v rámci ktorého by sa mohla účinne domáhať odstránenia svojho mena zo zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že v súvislosti s napadnutými právnymi aktmi došlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu, keďže sa zakladajú na nesprávnom predpoklade, že žalobkyňa, ako významná spoločnosť v bieloruskom odvetví výroby a vývozu zbraní, má prospech z Lukašenkovho režimu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté právne akty porušujú základné vlastnícke právo zakotvené v článku 17 Charty základných práv a článku 1 Protokolu č. 1 EDĽP, a toto porušenie sa nezakladá na presvedčivých dôkazoch, je nedôvodné a neprimerané.


Top