Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0712

Vec T-712/15: Žaloba podaná 3. decembra 2015 – Crédit Mutuel Arkéa/ECB

OJ C 59, 15.2.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 59/33


Žaloba podaná 3. decembra 2015 – Crédit Mutuel Arkéa/ECB

(Vec T-712/15)

(2016/C 059/38)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francúzsko) (v zastúpení: H. Savoie, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. októbra 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28) stanovujúce prudenciálne požiadavky uplatniteľné na Groupe Crédit Mutuel.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. októbra 2015 (ďalej len „rozhodnutie“) je protiprávne z dôvodu, že porušuje ustanovenia európskeho práva obmedzovaním právomoci ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu len na úverové inštitúcie. Tento žalobný dôvod pozostáva zo štyroch častí.

Prvá časť, podľa ktorej právo uplatniteľné na ECB v oblasti bankového dohľadu striktne obmedzuje jej právomoc len na úverové inštitúcie a iné finančné inštitúcie.

Druhá časť, podľa ktorej Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) nie je úverovou inštitúciou a dohľad ECB nad Crédit Mutuel by sa jej nemal týkať.

Tretia časť, podľa ktorej je nemožnosť ECB vykonávať nad CNCM prudenciálny dohľad, potvrdená skutočnosťou, že ako uznala ECB, nedisponuje žiadnou sankčnou právomocou.

Štvrtá časť, podľa ktorej pri nemožnosti uloženia akéhokoľvek opatrenia CNCM, bude rozhodnutie zbytočne a z právneho hľadiska nesprávne ukladať nápravné opatrenia skupine Crédit Mutuel, ktorá nemá právnu existenciu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že rozhodnutie musí byť zrušené aj z dôvodu, že sa v ňom protiprávne domnievalo, že celá Crédit Mutuel predstavuje skupinu v zmysle európskych ustanovení uplatniteľných na oblasť obozretného dohľadu. Tento žalobný dôvod pozostáva z troch častí:

Prvá časť, podľa ktorej je všeobecnou zásadou zakotvenou európskou právnou úpravou jednak prudenciálny dohľad úverových inštitúcií na individuálnom základe a jednak konsolidovaný dohľad na úrovni skupín vzájomných poisťovní, pokiaľ sa môžu považovať za jeden subjekt.

Druhá časť, podľa ktorej nie sú splnené právne podmienky stanovené európskou právnou úpravou, ktoré umožňujú konsolidovaný prudenciálny dohľad na úrovni bankových skupín.

Tretia časť, podľa ktorej v prejednávanom prípade nie je splnená žiadna z troch podmienok umožňujúcich konsolidovaný dohľad na úrovni celej Crédit Mutuel.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na skutočnosti, že rozhodnutie musí byť zrušené taktiež z dôvodu, že protiprávne zvyšuje požiadavku na vlastný kapitál Tier 1 pre skupinu Crédit Mutuel Arkéa z 8 % na 11 %. Tento žalobný dôvod pozostáva z dvoch častí:

Prvá časť, podľa ktorej je rozhodnutie zaťažené nesprávnym právnym posúdením.

Druhá časť, podľa ktorej je rozhodnutie zaťažené aj nesprávnymi posúdeniami.


Top